Zaprojektuj i Zbuduj - GDDKiA & URS Polska
» Moduł II » Zadanie 3

Zadanie 3

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Program pilotażowy”, realizowany w systemie Zaprojektuj i Zbuduj, Moduł II zadanie:
Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok.

 

FILM Z REALIZACJI ZADANIA 3

(w przypadku problemów z otworzeniem - pobierz)


Określenie trybu zamówienia
Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty będzie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie Przetargu Ograniczonego.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

 

 


Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa polegająca na dostosowaniu istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku Jeżewo – Białystok do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej.
    
Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu niezbędnych decyzji oraz rozbudowaniu drogi nr 8. Odcinek drogi leży w województwie podlaskim, na terenie powiatu białostockiego. Początek odcinka znajduje się w rejonie granicy gmin Kobylin Borzymy i Tykocin w km 614+850, a kończy w miejscowości Porosty w km 639+365, w gminie Choroszcz. Długość projektowanego odcinka wynosi 24,515km.

Droga nr 8 należy do podstawowej sieci dróg w kraju. Na docinku objętym opracowaniem ma kluczowe znaczenie dla obsługi ruchu w tym regionie Polski. Obsługuje ona ciężki ruch tranzytowy od granicy kraju do centrum, ruch gospodarczy w tym rejonie oraz znaczny ruch turystyczny w okresie letnim.
W ramach zadania wykonane zostaną:
• dwie jezdnie  drogi głównej + drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu
• 5 bezkolizyjnych węzłów drogowych (węzeł Jeżewo, Rzędziany, Złotoria, Dzikie i Choroszcz)
• przejazdy gospodarcze
• przejście ekologiczne dla zwierząt
• most na rzece NarewW ramach przetargu ograniczonego na:
PRZYGOTOWANIE I ZARZĄDZANIE PROGRAMEM PILOTAŻOWYM SYSTEMU ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ – ZAMÓWIENIE NR 2
została wybrana firma:

 

 

 


Halcrow Group Ltd.
Oddział w Polsce
Ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
tel: +48(0)22 584-34-40
fax: +48(0)22 584-34-60
 
INFORMACJE OGÓLNE

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum:

Lider: Mota-Engil Polska S.A.,
Partnerzy:
Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A.,
Strabag Sp. z o.o.,
Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o,

•    Wykonawca został wyłoniony 2 lipca 2009 roku.
•    Umowa została podpisana 12 sierpnia 2009 roku.
•    Na podstawie warunków kontraktu za Datę Rozpoczęcia przyjmuję się 19 sierpnia 2009.
•    W związku z powyższym, pozyskanie pozwoleń na budowę i rozpoczęcie budowy przewiduje się na koniec sierpnia 2010 roku, a zakończenie budowy na koniec sierpnia 2012 roku.
•    Zakończenie Okresu Zgłaszania Wad oraz ostateczne rozliczenie kontraktu przewiduje się na koniec lutego 2014 roku.

Szczegółowe dane dotyczące Zadania nr 3 znajdują się na poniższej stronie internetowej:
s8.bialystok.zaprojektuj-zbuduj.pl/

Aktualny stan realizacji Zadania nr 3 Prezentacja Konsultanta Modułu II - Halcrow.

 

 

Kontakt

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
tel. +48 22 375 88 88

kancelaria@gddkia.gov.pl

Halcrow Group Ltd
Oddział w Polsce

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

tel: +48 22 584 34 40
fax: +48 22 584 34 60

warsaw.office@halcrow.com