Zaprojektuj i Zbuduj - GDDKiA & URS Polska
» Moduł I » Zadanie 1

Zadanie 1

Zadanie polega na dobudowie jezdni północnej (lewej) obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo na odcinku od węzła „Motaniec” do węzła „Lipnik” – na długości ok. 6,4 km oraz budowie drogi wspomagającej drogę nr 10 na odcinku Niedźwiedź – Zdunowo i budowie zielonego wiaduktu nad drogą ekspresową S-10 w km około 28+700.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Powiatu Stargardzkiego i gmin Kobylanka oraz Stargard Szczeciński, a w niewielkim fragmencie również w obszarze Miasta Szczecin.
Obwodnica trzech miast

 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych: 
-wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia drogi ekspresowej,
-wykonanie robót ziemnych – zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopów, budowę nasypów,
-budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
-rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych,
-budowę drogowych rowów odwadniających,
-budowę kanalizacji deszczowej,
-budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
-przebudowę przepustów na rowach melioracyjnych,
-budowę wiaduktu w ciągu jezdni obwodnicy w km 38+944,37
-wykonanie zieleni izolacyjnej,
-przebudowę i dobudowę oświetlenia drogowego w obszarach węzłów Motaniec i Lipnik,
-budowę drogi wspomagającej Niedźwiedź – Zdunowo,
-budowę „zielonego wiaduktu” nad drogą ekspresową S-10.

W ramach przetargu ograniczonego na:
PRZYGOTOWANIE I ZARZĄDZANIE PROGRAMEM PILOTAŻOWYM SYSTEMU ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ
– ZAMÓWIENIE NR 1, ZADANIE 1
została wybrana firma

 

Scott Wilson
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa

Tel: +48 22 427 37 00
Fax: +48 22 427 37 01

www.scottwilson.com/europe

Kontakt

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Tel. +48 22 375 88 88

kancelaria@gddkia.gov.pl

URS Polska Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa

Tel: +48 22 427 37 00
Fax: +48 22 427 37 01

warsaw@urs.com