Zaprojektuj i Zbuduj - GDDKiA & URS Polska
» Program pilotażowy » Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Prace polegające na „Przygotowaniu i zarządzaniu programem pilotażowym obejmującym przygotowanie dokumentacji  przetargowej w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj” dla wyodrębnionych zadań inwestycyjnych są realizowane w ramach projektu Funduszu Spójności  nr 2006/PL/16/C/PA/003 „Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007 – 2013.

Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr K(2006)7248 z dnia 26 grudnia 2006 r.

Wartość projektu z Decyzji KE: 15 mln EUR
Wartość współfinansowania FS: 12,75 mln EUR (85%)

Data zakończenia projektu: 31/12/2010 r. zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej

Projekt obejmuje 3 Zadania:

Zadanie 1: „Przygotowanie dokumentów przetargowych dla programu „Zaprojektuj i Zbuduj” na drogach krajowych”
Zadanie 2: „Przygotowanie GDDKiA do realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie budżetowej 2007 – 2013”
Zadanie 3: „Przygotowanie i weryfikacja różnych faz dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych”.

Kontakt

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Tel. +48 22 375 88 88

kancelaria@gddkia.gov.pl

URS Polska Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa

Tel: +48 22 427 37 00
Fax: +48 22 427 37 01

warsaw@urs.com